Lær at identificere og udvikle talent med Balletmester, Nikolaj Hübbe

Denne mesterlære handler om talentudvikling. Balletmester for Den Kongelige Ballet, Nikolaj Hübbe tager dig med ind i sin verden og giver indblik i, hvilken tilgang han har til at identificere og udvikle talent. Du får indblik i hans inspiration og processer.

DU Lærer

  • At flytte fokus fra talentfulde individer til talenfulde miljøer.
  • At invitere andre ind udefra til at udfordre dine traditioner.
  • Vigtigheden af håndværksmæssige færdigheder i udviklingen af talent.
  • At se talent på tre forskellige niveauer.

DU Får

  • 8 skarpt tilrettelagte kapitler af 5-18 minutters varighed
  • 75 minutters Mesterlære
  • Ekstra materiale med podcast og anbefalet litteratur

se alle kapitler

Nikolaj Hübbe Introduktion

Intro

Introduktion

Mød din nye mesterlærer; Balletmester ved Den Kongelige Ballet, Nikolaj Hübbe. I introduktionen fortæller han dig, hvad han kigger efter i det enkelte talent. Han fortæller dig om, hvordan begrebet learning by doing spiller en helt central rolle i udvikling af talent samt hvad du kan høre mere om i de kommende kapitler.

Nikolaj Hübbe Kapitel 1

kapitel 1

Skab fundamentet for at arbejde med talent

I dette kapitel beskriver Nikolaj Hübbe det fundament, der skal opbygges i en organisation, så du er i stand til at fokusere på at identificere og udvikle talent. Han beskriver også hvilke overvejelser, du skal gøre dig som leder i forhold til at skabe et stærkt træningsmiljø. Og hvor vigtigt det er at sørge for tid til fordybelse.

Nikolaj Hübbe Kapitel 2

kapitel 2

Tag afsæt i traditionerne

Nikolaj Hübbe tager afsæt i, at du skal udfordre traditionerne med en respekt for de gamle mestre. Han giver her eksempler på, hvordan man ved at invitere folk ind udefra, der befinder sig på kanten af sin branche kan udfordre sig selv og organisationen.

Nikolaj Hübbe Kapitel 3

kapitel 3

sæt din organisation op til at udvikle talent

I dette kapitel retter balletmesteren sit fokus mod den organisation, der skal til for at forløse talent. Hvilke profiler skal der til for at udvikle talent? Nikolaj Hübbe fortæller dig også, hvem han selv er inspireret af, og hvad hans egen mesterlærer har betydet for den udvikling han har været igennem som menneske.

Nikolaj Hübbe Kapitel 4

kapitel 4

Identificer råt talent

Nikolaj Hübbe fortæller dig i dette kapitel hvad der skal til for at det rå talent kan udvikle sig. Han kommer ind på, hvordan han arbejder med at identificere det rå talent, hvilke elementer han leder efter i talentet, og hvor vigtigt det er, at du fra starten indstiller dig på, at det er hårdt arbejde at lære dit håndværk.

Nikolaj Hübbe Kapitel 5

kapitel 5

skab et miljø for udvikling af råt talent

Hvilke overvejelser skal du gøre dig, i forhold til at skabe det rette miljø for at udvikle det rå talent og forløse potentialet i det enkelte talent? Nikolaj Hübbe tager dig her med ind i den proces han gennemgår i udviklingen af det rå talent, og han fortæller dig om de metoder han anvender i det arbejde.

Nikolaj Hübbe Kapitel 6

kapitel 6

identificer toptalent

Balletmester Nikolaj Hübbe fokuserer her på toptalentet. Han fortæller dig hvad det er han leder efter, når han ansætter nye dansere og hvilke kriterier, der er vigtige i den proces. Og så kommer han ind på, hvor vigtigt det er ikke blot at reproducere sig selv.

Nikolaj Hübbe Kapitel 7

kapitel 7

Skab et miljø for udvikling af toptalent

I dette sidste kapitel giver Nikolaj Hübbe dig en forståelse for, hvordan toptalent bliver udviklet. Han beskriver det miljø, han har skabt som base for arbejdet med toptalentet. Hvordan han arbejder målrettet med at udfolde talentet ved at fokusere på håndværket og traditionerne. Og han giver dig et indblik i de tre rum, der definerer talentets udvikling: træningen, prøverne og forestillingen.