Kreativitet

lær at lære med professor Lene tanggaard

Denne mesterlære handler om at lære at lære. Du vil få indblik i, hvordan du sætter læring i centrum for at skabe ny viden, og hvorfor det er meningsfuldt at kigge mod mesterlærerbegrebet som en tilgang til læring.

DU Lærer

  • At forstå læring i et historisk perspektiv.
  • At se mesterlærebegrebet i en moderne kontekst som accelereret oplæring.
  • At dele innovationsprocessen op i kreativitet, opfindsomhed og innovation. Grundstenene i at lede kreativitet.
  • At kreativitet forudsætter et samarbejde mellem mennesker og et møde mellem forskellige fag.

DU Får

  • 10 skarpt tilrettelagte kapitler af 5-10 minutters varighed
  • 110 minutters Mesterlære
  • Ekstra materiale.

se alle kurser

Lene Tanggaard Introduktion

Intro

introduktion

Professor, pH.d. i læring og kreativitet, Lene Tanggaard, introducerer dig til begrebet at lære. Hun beskriver, hvorfor det at lære er helt essentielt for mennesket, og hvorfor det er vigtigt at blive ved med at lære. Og så giver hun en beskrivelse af, hvorfor begrebet mesterlære står som en hjørnesten i den udvikling, du ønsker at gennemgå.

Lene Tanggaard Kapitel 1

Kapitel 1

lær at lære

I dette kapitel tager Lene Tanggaard dig med gennem lærebegrebet set med historiske briller. Hun fortæller dig, hvordan læring altid har spillet en hovedrolle i menneskets udvikling, og hun kommer med eksempler på virksomheder, som formår at skabe læringssystemer, som du kan blive inspireret af.

Lene Tanggaard Kapitel 2

Kapitel 2

Find din måde at lære på

Lene Tanggaard giver dig indsigt i teorien bag læringsbegrebet. Hun fortæller dig, hvordan du lærer bedst. Hvilke kundskaber skal du være opmærksom på? Og hvordan skaber du de bedste rammer for at styrke din læring.

Lene Tanggaard Kapitel 3

kapitel 3

bryd dine vaner

Vaner er en fast del af menneskets liv. Det fortæller Lene Tanggaard dig om i dette kapitel. Her kommer hun også ind på, hvordan du kan lære nyt, ved at være opmærksom på at bryde nogle af dine vaner, og hvordan virksomheder kan flytte sig ved at turde revurdere faste vaner.

Lene Tanggaard Kapitel 4

kapitel 4

innovationsprocessen

Lene Tanggaard, der også er rektor på Designskolen i Kolding, giver dig i dette kapitel et indblik i innovationsprocessen. Hun forklarer, hvordan den bliver til, og hvilke elementer den indeholder. Og så fortæller hun dig, hvordan fokus på mesterlæren og princippet om at forstå det traditionelle, kan give plads til det nye og værdifulde.

Lene Tanggaard Kapitel 5

kapitel 5

vær opfindsom

I dette kapitel inviterer Lene Tanggaard dig ind i innovationsprocessen, nærmere; opfindsomheden. Hun fortæller dig, hvorfor vi har brug for flere Georg Gearløs, hvordan du definerer opfindsomhed og ikke mindst, hvordan du kan arbejde med at finde frem til den.

Lene Tanggaard Kapitel 6

kapitel 6

vær kreativ

Her beskriver Lene Tanggaard det andet begreb i innovationsproccesen, kreativitet. Tanggaard har forsket intensivt i kreativitsbegrebet, og hun kan derfor give dig et eksklusivt indblik i, hvordan du opsøger og udvikler kreativitet, og så forklarer hun sin pointe om at kreativitet ikke opstår, når man tænker ud af boksen, men på kanten af den.

Lene Tanggaard Kapitel 7

kapitel 7

skab innovation

Lene Tanggaard tager dig her med gennem processen om det sidste af innovationsprocessens tre begreber; innovation. Hvordan skaber du eller din virksomhed innovation? Hvilke værktøjer kan du med fordel anvende for at skabe innovation? Og så kommer hun ind på, hvorfor det at mester et håndværk kan sikre dig muligheden for at skabe innovation.

Lene Tanggaard Kapitel 8

kapitel 8

ledelse af kreativitet

Hvordan sikrer du dig at give plads til kreativitet – i dit liv eller din virksomhed? Det fortæller Lene Tanggaard dig om i dette kapitel. Hun fortæller dig også, hvordan mesterlæren og kreativitet kan gå hånd i hånd, og skabe den udvikling der er brug for.

Lene Tanggaard Kapitel 9

kapitel 9

fremtiden er fælleskabet

I dette kapitel sætter Lene Tanggaard en streg under, at kreativitet forudsætter et solidt fællesskab, et samarbejde mellem mennesker og et møde mellem forskellige fag. Og hvordan fortællingen om, at vi skal leve af vores viden og vores idéer ikke holder. Den fortælling forudsætter en geografisk adskillelse af de mennesker, der producerer, og dem, der får idéer. Den forudsætter en forståelse af kreativitet, hvor de, der får idéer, kan gøre det uden at stå med materialet, maskinerne og produkterne mellem hænderne.