KREATIVITET

Lær at skabe relevans med Dorte Mandrup

Denne Mesterlære tager udgangspunkt i den metode, som den internationalt anerkendte arkitekt Dorte Mandrup anvender, når hun arbejder med at skabe relevans i sine projekter. Undervejs fortæller hun dig, hvilke processer hun gennemgår. Det handler blandt andet om at finde frem til, og fornemme, det særlige ved projektet eller det sted, det skal placeres. Det handler også om, at du skal insistere på, at indsamle de rigtige data og analysere dem indgående, hvis du drømmer om at skabe relevans med dit produkt.

 

DU Lærer

  • At skabe rammen for dit eget projekt.
  • At gå metodisk til arbejdet med at skabe relevans.
  • Hvordan du indsamler den relevante data.
  • Hvordan du analyserer og for stillet de rigtige spørgsmål i udviklingen af dit projekt.
  • Hvorfor det er vigtigt at kende sine kunder eller det sted dit projekt skal lanceres.
  • At du skal blive ved med at udvikle og massere dit produkt, helt frem til lanceringen.

DU Får

  • 7 kapitler a 3-11 minutters varighed
  • 50 minutters Mesterlære
  • Podcasts
  • Ekstramateriale i form af en arbejdsbog med anbefalet litteratur, der kan hjælpe dig med at tage læringen videre

se alle kapitler

Dorte Mandrup Introduktion

Intro

INTRODUKTION

Dorte Mandrup introducerer dig her til sin mesterlære. Hun beskriver, hvad relevans betyder for hende, og hvordan hun går metodisk til værks for at sikre, at arkitekturen bliver relevant i den kontekst, den skal opleves i.

Dorte Mandrup Kapitel 1

Kapitel 1

Forstå dit produkt

I dette første kapitel giver Dorte Mandrup dig en indføring i, hvor vigtigt det er at forstå det projekt, du skal arbejde med. Det er nemlig i denne fase, at fundamentet til at skabe relevans bliver lagt. Mandrup beskriver, hvordan hun arbejder med at finde frem til det ”særlige” ved projektet, og hvorfor det er vigtigt at opleve det ”first hand”.

 

Dorte Mandrup Kapitel 2

Kapitel 2

Indsamling af data

Dorte Mandrup giver dig i dette kapitel et indblik i, hvordan hun arbejder metodisk med at indsamle data. Fokus er her på, at ikke al data er relevant. Det er nemlig vigtigt, at du i denne del af arbejdet med at skabe relevans prioriterer de rigtige data, for at kunne skabe fremdrift i processen.

Dorte Mandrup Kapitel 3

kapitel 3

Analysen skaber relevans

I dette kapitel får du et indblik i, hvordan Dorte Mandrup arbejder med en grundig analyse af de informationer, hun har indsamlet. Arkitekten fortæller dig, hvordan hun er bevidst om den respekt hun altid har for det etablerede, men også hvordan hun arbejder med at skubbe til de rammer, som kan være lagt ned over et projekt. Alt sammen vigtige skridt på vejen mod at skabe relevans.

Dorte Mandrup Kapitel 4

kapitel 4

de relevante spørgsmål

Efter analysen, handler det i dette kapitel om de vigtige spørgsmål, der skal stilles og den metodiske tilgang, der er til at finde frem til de mest relevante spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at lære sine kunder, eller området hvor projektet skal realiseres, godt at kende for at stille de rigtige spørgsmål i processen med at skabe relevans.

 

.

Dorte Mandrup Kapitel 5

kapitel 5

dit projekt tager form

I dette kapitel giver Dorte Mandrup dig en forståelse for hvilken metode og hvilke tanker, der ligger bag arbejdet med at få projektet til at tage form. Mandrup beskriver hvilke overvejelser, der ligger bag processen med at udforske forskellige mulige løsninger for projektet. Hvad sker der med den kreative proces? Og hvor vigtigt er det at holde sindet åbent i denne fase, og ikke lægge sig fast på et endeligt projekt for tidligt.

Dorte Mandrup Kapitel 6

kapitel 6

det relevante produkt

Projektet går nu ind i den sidste fase. Her fortæller Dorte Mandrup, hvorfor det stadig er vigtigt at overveje, genbesøge og massere konceptet. Du må ikke være smålig og du skal udnytte alle relevante elementer, hvis du vil ende med at skabe noget, der har relevans.