Iværksætteri

Lær at forløse potentialer med Claus Meyer

Denne mesterlære tager afsæt i de redskaber, som er grundlaget for at Claus Meyer er lykkedes med bl.a. at have skabt Det Ny Nordiske Køkken. Fokus er på at forløse potentialer og skabe bevidsthed om, at des smukkere historier du fortæller, og jo mere du beriger, des mere medvind vil du få.

DU Lærer

  • At skabe fundamentet for at kunne forløse potentialer.
  • At skabe arbejdsfællesskaber, som er kultiveret uden for din virksomhed, og som er bygget på tillid.
  • At en god lancering er nøglen til, at et projekt kan accelerere og forløse potentialer.
  • At identificere fraværet af værtskab og hvordan dette er tilgangen bag projekter som Det Ny Nordiske Køkken.

DU Får

  • 10 kapitler af 5-30 minutters varighed
  • 135 minutters Mesterlære
  • Ekstra materiale i form af én arbejdsbog med anbefalet litteratur og øvelser til at tage læringen videre.

se alle kapitler

nikolaj hubbe introduction

Intro

INTRODUKTION

Claus Meyer introducerer dig her til sin mesterlære. Han opridser, hvilke elementer og hvilke cases han vil fokusere på, når han, for første gang i dette format, beskriver, hvordan han forløser potentialer.

nikolaj hubbe kapitel 1

Kapitel 1

Find dit kald

I dette første kapitel fortæller Claus Meyer dig, hvordan han selv har fundet sit kald, sit formål i livet. Han beskriver, hvordan han er nået frem til en erkendelse af, hvad hans liv skal indeholde. Og han giver dig et indblik i, hvordan du kan arbejde med at finde dit kald.

nikolaj hubbe kapitel 1

Kapitel 2

Fravær af værtskab

Claus Meyer beskriver her, hvordan fraværet af værtskab kan bruges som redskab til at tage et større ansvar i verden. Han beskriver, hvordan han selv identificerer det fravær, og så bruger han sin egen historie om det Nye Nordiske Køkken som case til at illustrere processen.

nikolaj hubbe introduction

kapitel 3

Identificer potentiale

Når du identificerer et potentiale, er det vigtigt, at du skaber et arbejdsfællesskab. På den måde sikrer du dig, at processen drives fremad. Det fortæller Claus Meyer dig om i dette kapitel, hvor han også beskriver, hvordan det greb var med til at skabe fundamentet for det Nye Nordiske Køkken.

nikolaj hubbe introduction

kapitel 4

Skab en bevægelse

I dette kapitel fortæller Claus Meyer dig, hvordan bevægelsens kraft kan sikre dig medvind på din rejse mod at forløse potentialer. Han fortæller, hvordan han selv har skabt bevægelser, og hvilke elementer der er vigtige, når du skaber bevægelser.

nikolaj hubbe introduction

kapitel 5

Projektet forløser individet

Claus Meyer kommer i dette kapitel ind på, hvordan han arbejder med begrebet mesterlære, og hvad det betyder for arbejdet med at forløse potentialer. Han vil dele hans erfaringer fra forskellige projekter med dig. Og så vil han beskrive, hvordan han arbejder med at forløse det mesterskab, som han mener alle mennesker indeholder.

nikolaj hubbe introduction

kapitel 6

ansvarligHED

Når du arbejder med at forløse et potentiale, er det vigtigt, at du husker at passe på det. Og det gør du ved at være ansvarlig overfor dig selv. Claus Meyer vil i dette kapitel komme ind på, hvordan hans projekt med at etablere ideen om det Nye Nordiske Køkken i New York var lige ved at ødelægge ham.

nikolaj hubbe introduction

kapitel 7

Genopfind dig selv

I det sidste kapitel af sin mesterlære beskriver Claus Meyer, hvordan du med fordel kan genopfinde dig selv, så du kan forløse nye potentialer. Med afsæt i rejsen fra Noma til Bolivia giver han dig et indblik i, hvordan han er lykkedes med at bruge sin metode i nye projekter.