Iværksætteri

Lær at blive entreprenør med Christian puglisi

Denne Mesterlære tager udgangspunkt i den rejse som Christian Puglisi har været på i jagten på at skabe sin egen forretning. Han fortæller dig, hvordan han har arbejdet med at finde frem til det liv, der giver ham en meningsfuld hverdag, og hvordan han undervejs er lykkedes med at skabe en virksomhed som hænger sammen i synergier, både på tværs og i dybden.

DU Lærer

  • At skabe rammen for dit eget projekt
  • Hvordan du udvikler dit produkt og tager ansvar for processen
  • At lede efter og skabe synergier mellem forskellige dele af din forretning
  • At fokus på bæredygtighed og ansvar kan udvikle din forretning og dit produkt
  • At det er vigtigt at fokusere på at forstå dybden i din forretning, hvis du ønsker at fastholde udviklingen

DU Får

  • 8 kapitler a 5-25 minutters varighed
  • 135 minutters Mesterlære
  • Podcasts
  • Ekstramateriale i form af en arbejdsbog med anbefalet litteratur, der kan hjælpe dig med at tage læringen videre

se alle kapitler

Christian Puglisi Introduktion

Intro

INTRODUKTION

Christian Puglisi introducerer dig her for sin mesterlære. Han beskriver hvilke tanker han har gjort sig i forhold til sit syn på det at blive entreprenør og skabe sin egen forretning. 

Christian Puglisi Kapitel 1

Kapitel 1

bryd fri

I dette første kapitel giver Christian Puglisi dig en indføring i hvilke tanker der lå bag hans ønske om bryde fri og skabe sit eget projekt. Han beskriver sit indledende møde med Jægersborggade og det, der skulle blive rammen for Restaurant Relæ. Og han beskriver sine tanker om at starte småt op, men med meget af sig selv.

Christian Puglisi Kapitel 2

Kapitel 2

skab rammen!

I kapitel 2 beskriver Puglisi, hvordan han skaber rammen for sit projekt ved at indføre egne ideer, som giver plads til det han ønsker fokus på. Setuppet betyder færre udgifter og større frihed. Og plads til at lave den forretning han ønsker for sine kunder.

Christian Puglisi Kapitel 3

kapitel 3

udvikling af produktet

I dette kapitel handler det om hvordan du udvikler dit produkt. Christian Puglisi fortæller hvordan han afsøger og udforsker mulighederne for det produkt han har skabt med Restaurant Relæ. Puglisi beskriver hvilke rammer der skal være til stede, og hvordan du tager ansvar for processen.

Christian Puglisi Kapitel 4

kapitel 4

forretningsudvikling

I kapitel 4 giver Puglisi dig et indblik i, hvordan han har fokus på forretningsudviklingen. Han beskriver hvordan skala har betydning og hvordan synergier kan opstå og udnyttes. Alt sammen med udgangspunktet i hans egen case, med Relæ, Manfreds, Bæst og Mirabelle.

Christian Puglisi Kapitel 5

kapitel 5

justering af produkt og ansvar

I dette kapitel handler det om justeringen af produktet og projektet med fokus på bæredygtighed og ansvar. Undervejs beskriver Puglisi, hvordan han udviklede Relæ til en Michelin-restaurant med fokus på bæredygtighed og økologi.

Christian Puglisi Kapitel 6

kapitel 6

dybde i forståelsen

I kapitel 6 giver Christian Puglisi dig et indblik i, hvordan han nu begynder at søge i dybden, både i forhold til forståelsen af sin egen forretning, men også i forhold til hvilke parametre der kan og skal skrues på for fortsat at skabe udvikling.

Christian Puglisi Kapitel 7

kapitel 7

afvikling og udvikling

I dette afsluttende kapitel fortæller Puglisi dig hvor han står i dag. Hvilke skridt er de næste i hans rejse mod at skabe mere frihed i sit liv, og hvor det bringer ham hen som entreprenør. Puglisi kommer blandt andet ind på hvordan det er gået op for ham at du, for at udvikle dig, skal afvikle for at få frihed.